• Balera Shorts
  • 82% Nylon 18% Spandex
  • High stitch density